KBT – samtalsterapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, med rötter i både kognitiv terapi och beteendeterapi. Omfattande forskning och klinisk verksamhet visar att KBT ger kraftig och bestående förbättring för en rad olika besvär, framför allt ångest och nedstämdhet. KBT är också en effektiv behandling för sömnbesvär, relationsproblem och stressymptom.

Vi arbetar tillsammans

KBT är en aktiv behandlingsform som bygger på att vi tillsammans arbetar med att lösa dina problem, här och nu. Jag möter alla med respekt och tar varje situation för vad den är. För att nå så bra resultat som möjligt är min erfarenhet att vi behöver träffas vid åtminstone sex tillfällen.

Alla åldrar välkomna

KBT på Österlen tar emot både enskilda patienter och patienter som vill komma i par eller grupp. Barn och unga är självklart lika välkomna som vuxna. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, bland annat som kurator och inom elevhälsan. Sekretess är en självklarhet; ingen information från våra samtal förs vidare.

Jag har gått en steg-1 utbildning hos Kognio Centrum för KBT i Lund. Löpande handledning får jag genom Anders Klarin, leg psykoterapeut i Malmö.