Hur går det till?

Samarbete

Det som kännetecknar KBT är att patient och terapeut samarbetar aktivt för att lösa patientens problem. Patienten är expert på sina problem och hur de yttrar sig medan terapeuten är expert på att förmedla nya tankeperspektiv och beteendestrategier. Tillsammans för vi processen framåt.

Konkreta mål

I behandlingen läggs stor vikt vid att sätta upp konkreta mål, på både kort och lång sikt. Målen handlar om hur du skulle vilja att livet såg ut, om hur tillvaron skulle kunna te sig om du inte led av dina besvär lika mycket som i dagsläget.

Hemuppgifter

Behandlingen bygger på att du övar hemma mellan träffarna, via olika hemuppgifter. Hemuppgifterna kommer vi tillsammans överens om under behandlingens gång. Det kan handla om att träna konkret på olika situationer och registrera tankar, känslor och beteenden.

Det första mötet

Första gången vi ses har vi ett så kallat bedömningssamtal. Vi går igenom din livssituation och de problem du upplever. Samtalet ger mig möjlighet att avgöra om kognitiv beteendeterapi är något som kan hjälpa dig eller inte. Om jag inte tror att så är fallet hänvisar jag dig i så fall vidare till en husläkare, kurator eller kanske till familjerådgivningen. Samtalet ger även dig en möjlighet att avgöra om kognitiv beteendeterapi är något du vill prova eller inte.