karin2017

Om mig

Jag som driver företaget heter Karin Bengtsson och är utbildad KBT-terapeut, steg 1, hos Kognio Centrum för KBT i Lund. Jag har även arbetat många år som skolkurator och har lång erfarenhet från arbete inom socialt arbete och elevhälsa.

Jag erbjuder kognitiv beteendeterapeutisk behandling, såväl individuellt som i par eller grupper. Jag arbetar KBT-inriktat men gör även djupdykningar bakåt i tiden när det behövs.

Samtalsmetoder och inarbetat koncept

Under mina år som terapeut har jag hittat samtalsmetoder som fungerar och ett bra koncept att arbeta efter. När jag känner att det är läge så använder jag även min komiska ådra, vilket kan vara befriande och avdramatisera tunga situationer.

Välkommen utan remiss

2011– 2018 var jag ackrediterad behandlare inom Region Skåne. Mina första sju år har varit lyckosamma och jag ser framtiden an med spänning och tillförsikt. Nu tar jag egna steg framåt och välkomnar alla patienter direkt till mig, utan omvägen via en remiss. Mitt arbetssätt blir nu än mer flexibelt; skräddarsytt efter din situation och dina möjligheter.

I samtal om tankar, rädslor och annat som ställer till det för oss ser vi tillsammans framåt och försöker hitta lösningar för att underlätta just din vardag!