Samtalsgrupper

Terapeutiska samtal kan även involvera fler än mig som behandlare och dig som patient. Att samtala i grupp kan i vissa sammanhang vara minst lika givande och effektivt.

I den här terapiformen möter jag 6 – 7 personer för ett gemensamt samtal. Vi träffas under ett antal tillfällen och pratar om ett bestämt ämne varje gång, till exempel ångest eller depression.

Tydliga ramar

Samtalen har tydliga regler och ramar: Jag är samtalsledare och alla deltagare får inledningsvis en chans att berätta om dagens "orostankar", där endast jag går in och kommenterar. Därefter diskuterar vi tillsammans dagens tema och avslutar lättsamt.

Kollegiala samtal

Jag kan även genomföra kollegiala samtal, som enligt forskning vid Linnéuniversitetet visat sig vara ett bra instrument för att motverka stress och utbrändhet på arbetsplatser. Studier visar att kollegiala samtalsgrupper kan ge ett känslomässigt stöd, nya insikter och medföra att deltagarna känner igen i sig själva i sina kollegor.

Låter detta som något du skulle vilja delta i? Hör i så fall av dig till mig så berättar jag mer!