Samtalsgrupper

Våren 2019 startade jag upp mina 2 första samtalsgrupper.
Alla som deltar har haft en individuell kontakt tidigare.
I gruppen deltar 5 personer + samtalsledaren ( KB )
Vi ses vid 5 tillfällen/termin á 2 timmar.

Tydliga ramar

Samtalen har tydliga regler och ramar: Jag är samtalsledaren och alla deltagare får inledningsvis en chans att berätta om dagens "orostankar", där endast jag går in och kommenterar. Därefter diskuterar vi tillsammans dagens tema som t.ex kan vara ensamhet eller att hävda sin behov.

Vi avslutar lättsamt med fika och vad som varit positivt i livet sedan vi träffades senast.

Hösten 2019 startade jag upp ytterligare en grupp.

P.g.a. den rådande situationen med Coronaviruset har vi "pausat" grupperna just nu, men hoppas att vi kan ses snart igen.

Om du är intresserad av att delta i grupp framöver vill jag först träffa dig enskilt vid 2 tillfällen.

Det är viktigt att varje enskild person hamnar i ett sammanhang/grupp som jag bedömer är lämplig för just dig!

Kollegiala samtal

Jag kan även genomföra kollegiala samtal, som enligt forskning vid Linnéuniversitetet visat sig vara ett bra instrument för att motverka stress och utbrändhet på arbetsplatser. Studier visar att kollegiala samtalsgrupper kan ge ett känslomässigt stöd, nya insikter och medföra att deltagarna känner igen i sig själva i sina kollegor.

Låter detta som något du skulle vilja delta i? Hör i så fall av dig till mig så berättar jag mer!